...

Regulamin strony

 1. Właścicielem serwisu jest firma Rzeszowski Dom Aukcyjny Sp. z O.O. z siedzibą w Rzeszowie ul. 3-go maja 13; NIP: 813-377-93-34 (dalej nazywana RDA).

   

 2. Wszelkie teksty, obrazy i inne materiały zawarte na stronie objęte są prawami autorskimi i są własnością właściciela serwisu.

   

 3. Żadna część serwisu nie może być kopiowana i rozpowszechniana.

   

 4. Żadna część serwisu nie może być przez użytkownika w żaden sposób modyfikowana.

   

 5. Korzystanie z tekstów, zdjęć oraz innych materiałów zamieszczonych w serwisie wymaga pisemnej zgody od właściciela serwisu. Wszelkie nadużycia związane z treściami obecnej strony są zabronione.

   

 6. Kupujący korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

   

 7. Zamówienie konkretnej pozycji można złożyć tylko drogą mailową wpisując w treści maila numer i nazwę pozycji oraz informację o akceptacji wskazanej ceny.

   

 8. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto w PLN.

   

 9. Koszty transportu zamówionych pozycji oraz koszty związane z zakończeniem transakcji w tym prowizje bankowe pokrywa kupujący.

   

 10. Za zamówione pozycje kupujący zobowiązany jest do zapłaty według ustalonego sposobu płatności w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Wydłużenie terminu płatności musi być uzgodnione z właścicielem serwisu przed upływem powyższego terminu.

   

 11. Zamówione pozycje niewykupione w terminie zostaną ponownie wystawione do sprzedaży a zamówienie zostanie anulowane. RDA zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania zamówień od klientów nie stosujących się do regulaminu sklepu.

   

 12. Złożenie zamówienia w serwisie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

   

 13. Właściciel dołoży należytej staranności do zapewnienia poprawności działania serwisu, jak również do bezpieczeństwa danych zawartych w bazach danych wchodzących w skład struktury serwisu.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.