...

Anna Piórek (ur. 1967), Przejaśnienie, 2020

240.00 

akryl, płótno, 60 x 60 cm, syg.p.d.: Anna Piórek

Drobne uszkodzenie na górze.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.