...

Łukasz Ciura, Szóstaki koronne Jana Kazimierza

350.00 

Stan zachowania: drukarski

Nie skłamiemy pisząc, że jest to najdłużej wyczekiwana premiera literatury numizmatycznej ostatnich lat.

300 stron czystej dotychczas nieopracowanej merytoryki z zakresu działalności 5 mennic koronnych.

100 stron katalogu, który wreszcie solidnie rozprawia się z tak mocno zbieranym, a jednocześnie do dnia „wczorajszego” nieuporządkowanym działem numizmatyki polskiej.

Pozycja obowiązkowa i niemalże z automatu referencyjna, dla każdego, kto interesuje się szóstakami koronnymi Jana II Kazimierza.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.