...

Maerten de Vos (1532-1603), Piamon Diocles jako eremita, 1583-1588

200.00 

Miedzioryt; wym.: 178 x 225 mm; nie sygn. [ryt. Raphael Sadeler; Johann Sadeler I]

Plansza z cyklu przedstawiającego eremitów i męskie zgromadzenia klauzurowe, Solitudo Sive Vitae Patrum Eremicolarum, wydanej przez Johanna Sadelera, Antwerpia 1583-1588. Uwagę zwracają pięknie oddane krajobrazy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.