...

Stanisław JANOWSKI (1866-1944), Piechur austriacki

470.00 

ołówek, kredki, papier; 27 x 20 cm;
sygn. l. g.: S J (ołówkiem),
p. g.: 1813 piechur austryacki (sic! – ołówkiem) oraz inne adnotacje dotyczące umundurowania.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.