...

WADOWSKI Adam, Pejzaż wiejski na tle gór

770.00 

Akwarela na papierze. Sygn. p.d.: „Adam Wadowski Lasek 1923”.

Wym.: 15,5 x 35,5 cm (w ramie: 22,5 x 42 cm).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.