...

Wouwermans (Philips Wouwerman), Pierre François Beaumont (ok. 1719 – ok. 1777), Retard de Chasse [Kucie konia], 2. poł. XVIII wieku

240.00 

Miedzioryt, papier czerpany; wy.: 30.80 x 42.70 cm;

Poniżej kompozycji rytowane sygn. i inskrypcje: l.d P. Wouvermens pinx., p.d. Beaumont Sculp.; pod kompozycją tytuł i nota informująca, że obraz znajduje się w zbiorze Henryka Bruhla, ministra Augusta III (Tableau qui est dans lqa Galerie de S.E. Mgr. le Comte de Bruehl Chevalier de l’Ordre de l’Aigle Blanc Ministre d’Etat et du Cabinet de sa Majeste le Roy de Pologne Electeur de Saxe).

Miedzioryt wg obrazu P. Wouvermensa; jedna z serii sześciu plansz o tematyce myśliwskiej. Praca oprawiona; zakwaszenia papieru, dolny margines docięty do odcisku płyty.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.