...

Irena NOWAKOWSKA-ACEDAŃSKA (1906-1983), Paczków – Widok z rynku na kościół Św. Jana Ewangelisty

700.00 

olej, tektura; 47 x 34 cm (w świetle oprawy);
sygn. p. d.: I. NOWAKOWSKA / ACEDAŃSKA,
opisana l. d.: PACZKÓ

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.