...

Maerten de Vos (1532-1603), Sophronia Tarentina, 1570-1618

200.00 

Miedzioryt; wym.: 177 x 224 mm; sygn. pł. M. de Vos inven., Joan. Collaert sculp., Adrian Collaert excudit

Plansza z cyklu 24 grafik przedstawiających pustelnice i kobiece klauzurowe zgromadzenia zakonne, Solitudo, sive vitæ foeminarum anachoritarum, ab Adriano Collardo collectæ atque expressæ: A. Cornelio Kiliano Dufflaeo Carmine elegiacoexplanatæ, wydanej przez Cornelisa Kliaana, Antwerpia 1570-1618. Uwagę zwracają pięknie oddane krajobrazy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.