...

Nicolaes Visscher, Henri du Sauzet, Dantzig z „Atlas de Poche…” Amsterdam 1739-reprint z pocz. XX w.

200.00 

Widok miasta Gdańska wzorowany bezpośrednio na rycinie wydanej w roku 1650 przez Nicolaesa Visschera.

Potem była wydana przez Henri du Sauzet, Dantzig  w dziele „Atlas de Poche…” Amsterdam 1739

Sprzedawany reprint pochodzi z początku XX w.

Miedzoryt, wym  w świetle ramy 58,5 x 42  cm

Lit.: Dantiscum Emporium…, G97/1

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.