...

Władysław SERAFIN (1905-1988), Pejzaż z wydmami

1,230.00 

olej, papier naklejony na płótno; 56 x 69 cm;
na odwrocie napis: Potwierdzam autorstwo tego obrazu / mojego ojca – Władysława Serafina / Wojciech Serafin / Kraków. dn. 03.08.2015 r.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.