...

Marcin Sawaniewicz, KATALOG TROJAKÓW MALBORSKICH ZYGMUNTA III WAZY

79.00 

Stan zachowania: drukarski

Mennica malborska pracowała stosunkowo krótko w okresie Polski Królewskiej. Jej działalność zapisała się mocnym akcentem w historii polskiej numizmatyki. Emitowano tam monety w czasach panowania trzech władców Polski: Stefana Batorego, Zygmunta III i Jana II Kazimierza. Współczesny numizmatyk, pragnący posiadać monety bite pod stemplem Stefana Batorego, może jedynie pokusić się o szelągi, ponieważ inne nominały są bardzo rzadkie, co oczywiście przekłada się na ich cenę. Dopiero okres Zygmunta III Wazy dostarcza większe pole do kolekcjonowania. W latach 1592-1601 mennica pracowała z większą intensywnością, a na dużą skalę były tłoczone trojaki oraz szóstaki. Monety malborskie stanowią niewielką część całej historii polskich trojaków, jednakże są ważnym elementem numizmatyki ze względu na jakość ich bicia. Miało to związek z wynalazkiem Hanusza Sztypla, kierownika mennicy książęcej w Królewcu, który skonstruował maszynę menniczą. Wytłaczała ona monety za pomocą dwóch obracających się w przeciwnych kierunkach walców, między którymi przesuwano pasek blachy monetarnej. Dzięki prasie walcowej znacznie zwiększyła się jakość i wydajność produkcji monet. Trojaki malborskie charakteryzuje doskonała czytelność, powtarzalność bicia, artyzm wykonania oraz charakterystyczne znaki dzierżawcy i mincmistrza mennicy: pierścień i trójkąt. Do tej pory brakowało nowej publikacji poświęconej trojakom tłoczonym w mennicy malborskiej. Ostatnie opracowanie zajmujące się tym tematem to „Katalog trojaków polskich” Tadeusza Igera wydany w Warszawie w 2008 roku. Zawarte są w nim jedynie podstawowe odmiany i warianty stempli trojaków malborskich. Wykorzystując wiedzę zdobytą w ciągu wieloletnich badań trojaków malborskich, autor opracował katalog, który w szczegółowy sposób opisuje ich odmiany i warianty stempli oraz przykłady błędów przy ich identyfikacji. Praca ilustrowana jest bogatą ilością zdjęć o dużej rozdzielczości, co w znacznym stopniu ułatwia kolekcjonerom przypisanie monety do danej odmiany czy wariantu. Pozycja ta skierowana jest przede wszystkim do osób zbierających trojaki malborskie, ale także do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w tematyce historii polskiej numizmatyki.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.