...

Władysław SERAFIN (1905-1988), Mirów – Orle Gniazdo

930.00 

olej, płótno; 49 x 60 cm.
Na odwrocie odręczny napis czarnym flamastrem: „Potwierdzam autorstwo tego obrazu/ mojego ojca- Władysława Serafina/Wojciech Serafin/Kraków dn.3.08.2015r.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.