...

Władysław SERAFIN, (1905-1988), Morze

960.00 

olej, płótno; 52 x 89 cm;
na odwrocie napis: Potwierdzam autorstwo tego obrazu / mojego ojca – Władysława Serafina / Wojciech Serafin / Kraków. dn. 03.08.2015 r.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.